Laju-laju sembilan panjang,
Pulas-pulasan si daun kayu,
Tujuh tahun sembilan bulan,
Ingat-ingatan datanglah selalu.

Salam perkenalan. Blog ini hasil nukilan untuk berkongsi ilmu bersama teman.

Friday, November 16, 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: Bahasa Malaysia
KELAS: 2 Arif
TARIKH : 23 Oktober 2012 / 7 Zulkaedah 1433 H
HARI: Selasa
MASA: 8.15 – 8.45 pagi
BILANGAN MURID: 38 orang
TEMA: Saya Anak Malaysia / Unit 25 – Bahasa Kita
TAJUK: Minggu Bahasa Malaysia
OBJEKTIF:        Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

   1. Membina sekurang-kurangnya tiga ayat penyata dengan menggunakan perkataan yang terdapat dalam teks dengan betul
   2. Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul                
   3. Menulis sekurang-kurangnya dua ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul
           
SISTEM BAHASA: Ayat Penyata
PENGISIAN KURIKULUM:-
ILMU                 : Kajian Tempatan
NILAI MURNI  : berbudi bahasa
KBT                   : KB – mengenal pasti
                             Kontekstual - mengaplikasikan
EMK                  : TMK- belajar melalui TMK
BBM                  : Komputer, LCD, buku teks, lembaran kerja


LANGKAH /MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
CATATAN / NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Set Induksi
5 minit

1.Guru meminta murid melihat paparan di skrin LCD
2.Guru menyoal murid mengenai tajuk yang terbentuk untuk menuju ke arah tajuk pelajaran
1.Murid melihat  paparan  di skrin LCD di hadapan kelas
2.Murid menjawab soalan guru mengenai tajuk yang terbentuk untuk menuju ke arah tajuk pelajaran
Strategi/Teknik
Teknik soaljawab
KBT
Menghubungkait
TMK- belajar melalui TMK

Langkah 1
7 minit
Bacan Mekanis
1.Guru meminta murid membaca petikan  dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada paparan skrin LCD2.Guru meminta murid mengenalpasti ayat penyata pada skrin


3.Guru membimbing murid mengenalpasti ayat penyata
1.Murid membaca petikan yang disediakan  secara individu dan berkumpulan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada paparan skrin LCD
2.Murid mengenalpasti ayat penyata pad skrin  dengan bimbingan guru
3.Murid membaca ayat penyata mengikut perenggan demi perenggan
Strategik/Teknik
Bacaan mekanis
KBT
Mengenalpasti
TMK- belajar melalui TMK

Langkah 2
8 minit
Membina ayat penyata
1.Guru meminta murid membina ayat penyata secara lisan dengan menggunakan perkataan dari petikan yang telah dibaca pada paparan skrin LCD
1.Murid membina ayat penyata secara lisan dengan menggunakan perkataan dari petikan yang telah dibaca pada paparan skrin LCD
Strategi/Teknik
 bertutur
Kontekstual
Mengaplikasikan
TMK- belajar melalui TMK
Langkah 3
5 minit
Menulis ayat penyata
1.Guru mengedarkan lembaran kerja

2.Guru menerangkan cara tugasan dibuat
1.Murid menerima lembaran kerja dari guru
2.Murid membina ayat penyata berdasarkan gambar
Strategi/Teknik
menulis
Penutup
5 minit
Rumusan
1.Guru bersoaljawab tentang definisi ayat penyata
1.Murid memberi definisi ayat penyata
1 comment:

 1. Maaf kerana saya rasa amat rugi LCD dipaparkan sekadar utk set induksi 5 minit. Apa kata kalau langkah yang pertama dan kedua menggunakan paparan yang sama. Murid membaca ayat dari paparan LCD itu dan meminta wakil murid utk membina ayat dr paparan itu juga.Tidak perlu menggunakan buku teks utk p&p ini.

  ReplyDelete