Laju-laju sembilan panjang,
Pulas-pulasan si daun kayu,
Tujuh tahun sembilan bulan,
Ingat-ingatan datanglah selalu.

Salam perkenalan. Blog ini hasil nukilan untuk berkongsi ilmu bersama teman.

Saturday, October 6, 2012

AYAT PENYATA TAHUN 2

Latihan 

BM Tahun 2 : Ayat Penyata - Latihan 1

A)    Tandakan (/) pada ayat penyata

      Contoh :      Li Wen suka membaca buku?  (                      ).
                          Mazni pandai bermain piano.   (          /           ) 


1.    Ibu saya bekerja sebagai peguan di sebuah syarikat guaman.         (       )

2.   Aduh, sakitnya kakiku!                                                                              (       )

3.    Hajar sedang melayari Internet di dalam biliknya.                                 (       )

4.    Keluarga Encik Aziz telah berpindah ke Ampang.                                 (      )

5.    Awak suka warna hitam atau kuning?                                                     (      )

6.    Siapakah yang datang ke rumah nenek kamu pagi tadi?                     (      )

7.    Tolong hantar buku ini ke perpustakaan.                                                 (      )

8.    Rafiqah sedang bermain dengan anak patungnya.                                (      )

9.    Pemandangan di tepi pantai sangat indah.                                             (      )

10. Kim Wah seorang yang rajin dan baik hati.                                              (      )                               

BM Tahun 2 : Ayat Penyata - Latihan 2


Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat penyata yang lengkap:

1.      belajar  *  Tahun  *  di  *  Dua  *  Arif  *  Shahmi
          _____________________________________________.

2.      Petro Sains  *  sekeluarga  *  Kami  *  ke  *  melawat
         _____________________________________________ .

3.      emas  *  Subang  *  kepunyaan *  itu  *  Puan Aminah
         _____________________________________________ .

4.      ialah  *  Bunga  *  raya  *  kebangsaan  *  kita  *  bunga
         _____________________________________________ .

5.      Polis  *  mengintip  *  sedang  *  itu  *  pencuri
         _____________________________________________ .

6.      menolong  *  jalan  *  Syukri  *  orang  *  melintas  *  itu  *
         tua
         _____________________________________________ .


BM Tahun 2 : Ayat Penyata - Latihan 3


Bina ayat mudah berdasarkan gambar dibawah: 
(1)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(2)


______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(3)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(4)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(5)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


AYAT

Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud yang sama. Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang indah. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan dalam kehidupan, jemu akan menjelma kepada  pencinta bahasa. Oleh sebab itu, karyawan selalu menggunakan jenis-jenis ayat yang berbeza mengikut kesesuaian dan keperluan.
Ayat ialah satu susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat.  Subjek ialah perkara yang diceritakan.  Predikat ialah cerita berkenaan perkara itu ( subjek ).  Ayat mengandungi  makna yang lengkap. Ia diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna.
Contoh :

Subjek
Predikat
1. Haron
2. Kakak
3. Boon Siew
juruterbang
menyapu sampah.
bermain  badminton.

Jenis  Ayat
1. Terdapat empat jenis  ayat dalam bahasa Melayu, iaitu:
                        (a) ayat penyata;               (b) ayat tanya;
                        (c) ayat perintah;               (d) ayat seruan.

2. Hanya ayat penyata sahaja diberi penekanan dalam tajuk ini

 Ayat Penyata        
      Menurut Nik Safiah, ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan.
·         Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal, cerita, benda, kejadian
·         Ayat jenis ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan

Menurut Ahmad Khair Mohd Nor dalam buku Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu,menyatakan bahawa ayat penyata sesuai dengan istilahnya iaitu ayat yang menyatakan sesuatu.
  • Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk  mengatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca.
  • Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas,sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan.
  • Oleh itu, ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan hal apa pun.
  • Ayat penyata boleh terdiri daripada bentuk ayat positif, ayat naïf, ayat aktif, ayat pasif , ayat songsang, penegas dan sebagainya, asalkan isinya merupakan pemberitaan atau keterangan.
  • Dalam lisan ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan.
  • Dalam tulisan, ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah / titik.
  • Ayat penyata boleh terdiri daripada sebuah klausa atau lebih, berdasarkan besarnya atau luasnya isi berita yang hendak disampaikan.
  • Ayat penyata juga boleh menerima ayat tanya jika ayat tanya itu menjadi bahagian daripada ayat penyata.Akan tetapi, ayat tanya itu kehilangan sifat  tanyanya, malah tanda tanya tidak digunakan, sebaliknya tanda titik yang digunakan.
Menurut Prof.Abdullah Hassan dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis, ayat penyata telah dinyatakan sebagai ayat maklumat ( informatif)
  • Ayat ini adalah ayat yang paling banyak diterbitkan baik dalam keadaan lisan mahupun tulisan.
  • Ini adalah bertepatan dengan fungsi bahasa itu sendiri sebagai pengantar maklumat.

Contoh-contoh ayat penyata :-

Ikan ini sangat comel.

Kanak-kanak itu leka bermain di atas titi.


Bunga mawar baunya sangat harum.

Saya sangat sayang datuk dan nenek.


Perabot ini daripada kayu.